PL EN

jesteś w: Strona główna / O nas

rozmiar tekstu: A A A

O nas

Firma JONIEC produkuje ogrodzenia, podmurówki ogrodzeniowe, gazony, palisady, elewacje, pustaki betonowe, płyty drogowe. Wyroby poddawane są procesom produkcyjnym "Vibro technology" i "Splitting technology", które decydują o ich podstawowych właściwościach. Wielość kolorów, faktur i wysoka jakość wyrobów sprawia, że od kilkunastu lat ciągle powiększa się grono naszych klientów. Spełniając oczekiwania zarówno pod względem jakości jak i estetyki wykonania cieszymy się ich zaufaniem.
Wyroby są produkowane w oparciu o normy krajowe i europejskie.

 

 

 

 

 

Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową, w kraju i zagranicą. Dostarczamy produkowane materiały w dowolne miejsce wykorzystując własną flotę samochodową oraz współpracując z firmami spedycyjnymi.

Na naszej stronie internetowej przy opisie każdego wyrobu znajduje się formularz, za pomocą którego możecie Państwo przesłać zapytanie o cenę, dostawę, wskazanie miejsca zakupu u naszych przedstawicieli, lub inne informacje dotyczące danego produktu.

W rok 2014 weszliśmy z nowym logotypem i nową identyfikacją wizualną. Nasz nowy logotyp ma na celu jeszcze lepszą promocję ugruntowanej już na rynku pozycji i marki firmy JONIEC.

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

„Z dniem 25 maja 2018 roku do krajowego porządku prawnego wchodzi w życie ze skutkiem bezpośredniego stosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe firma Mieczysław Joniec FPUH JONIEC  informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Mieczysław Joniec FPUH JONIEC, 34-650 Tymbark 109, NIP 7371000914 (dalej: „JONIEC”),
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres określony powyżej w pkt.1, albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: joniec@joniec.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez „JONIEC”. polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych JONIEC;
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2”.

 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych stron www.joniec.pl oraz www.ogodzenia-joniec.pl

F.P.U.H. JONIEC
Tymbark 109, 34-650 Tymbark
email: joniec@joniec.pl
Telefony:
 • tel./fax 18 334 07 55
 • tel. 18 332 53 90
 • tel. kom. 602-539-182
Technologia:
 • Joniec ogrodzenia Joniec ogrodzenia
© Joniec - producent podmurówek,  wizyt: 1593075 on-line: 6 Realizacja: Agencja interaktywna Intellect